Spektakl profilaktyczny „Ciernie”

Dzięki współpracy Zespołu Szkol i Placówek z Gminno Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej Bolkowie, reprezentowanym przez Panią Ewę Kasperkiewicz, do naszej szkoły zawitał Teatr KURTYNA z Krakowa ze spektaklem profilaktycznym pt. „Ciernie”. Opowieść dotyka problemu wartości, zagrożeń współistniejących w uzależnieniu, miedzypokoleniowych dysfunkcji w rodzinach dotkniętych problemem alkoholowym i braku komunikacji między rodzicami a dziećmi. Udział w przedstawieniu wzięli uczniowie klasy III oraz IV. Serdecznie dziękujemy aktorkom, Pani Beacie Foryś Hajduk i Pani Antoninie Bartoszuk