Akcja honorowego krwiodawstwa

W porozumieniu z Terenowym Oddziałem w Legnicy Regionalnego Centrum Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza z siedzibą  we Wrocławiu, 15 marca
w świetlicy Internatu naszej szkoły, jak co roku, odbyła się zbiórka krwi.

W zbiórce pomagali wolontariusze Szkolnego Klubu FOREVER, przedstawiciele Rady Młodzieżowej i mieszkańcy internatu.

Wśród 36 zarejestrowanych potencjalnych dawców krew oddało 31 osób. Oprócz mieszkańców gminy Bolków wśród dawców znaleźli się uczniowie i absolwenci naszej szkoły:

Sandra Grzybowska, Patrycja Kochowska, Dominika Pawłowska, Daniel Pacek, Wojtek Matkowski, Wojtek Paukner, Dawid Gorzkowski, Joanna Karkowska, Wiktoria Lisowska, Karolina Zwańczyk, Katarzyna Nowotnik, Michalina Korman, Arkadiusz Zieliński, Łukasz Kozubek, Bartosz Tomanek,Krzysztof Gumięga, Wojtek Durajczyk, Amanda Jasińska, Ania Litwin i Kornelia Madeja

Zebraliśmy ok 14 litrów krwi.
Wszystkim serdecznie dziękujemy i zapraszamy do udziału w kolejnych zbiórkach 🙂

Otwarty Zespół Szkół i Placówek w Bolkowie

Rekrutacja w Zespole Szkół i Placówek w Bolkowie oficjalnie ruszyła.
10 marca szkołę w Bolkowie odwiedziło około 300 uczniów z kilku Gimnazjów, którzy dotarli albo pieszo, jak gimnazjaliści z Bolkowa, albo autokarem jak gimnazjaliści z Jawora, Kamiennej Góry, Wiadrowa i Marciszowa. Otwarcie było szykowane od dawna i jak w zeszłym roku pokazaliśmy całą paletę naszych atutów. Uczniowie przybyli w trzech turach, a każda z nich rozpoczynała się ogólną prezentacją szkoły przez Dyrektora ZSiP Panią Beatę Zalewską oraz Przewodniczącego Rady Młodzieżowej Konrada Wrony. W tej części włączył się również Pan Andrzej Błaszczak Komendant KPP w Jaworze w związku z rekrutacją do LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO O PROFILU POLICYJNYM. Drugą częścią było uczestnictwo uczniów w lekcjach pokazowych. Podzieleni wcześniej na kilkunastoosobowe grupy, gimnazjaliści, odwiedzili zajęcia z języka niemieckiego, angielskiego, a także klasopracownie TECHNIKUM HOTELARSTWA, USŁUG GASTRONOMICZNYCH ORAZ ENERGETYKI ODNAWIALNEJ. Uczniowie mieli również okazję poćwiczyć taniec na sali gimnastycznej oraz zwiedzić Internat i Schronisko Młodzieżowe, gdzie doświadczyli również profesjonalnego pokazu pierwszej pomocy. Podczas wszystkich zajęć postaraliśmy się w pigułce pokazać jak pracujemy w naszej szkole. Językowcy pokazali kreatywne zajęcia z języków obcych, które są dzisiaj podstawą na rynku pracy i potrzeba jest komunikatywnego podejścia do nauki. Zajęcia z hotelarstwa mocno uwypukliły potrzebę wykwalifikowanych pracowników w tej branży i rozwój ciekawych cech personalnych tego zawodu, w profesjonalnej pracowni usług gastronomicznych uczniowie mogli zobaczyć przygotowywanie ciekawych potraw i dosłownie skosztować tej branży przez degustację, a w pracowni energetyki odnawialnej słuchacze poznali  kilka szczegółów nowoczesnego zawodu, gdzie praktyczne pokazy funkcjonowania fotowoltaiki, energii wiatrowej czy kolektorów słonecznych były ciekawym rozszerzeniem swojej wiedzy na ten temat.

Na każdym kroku podkreślaliśmy jeden ze swoich najmocniejszych atutów, czyli coroczne wyjazdy zagraniczne na praktyki. Uczniowie już byli w Niemczech, we Włoszech, Hiszpanii, a w tym roku odwiedzą Maltę i Portugalię, a mając bogate doświadczenie we współpracy z pracowdcami oferujemy ciekawe zawody w WIELOZAWODOWEJ SZKOLE BRANŻOWEJ I-GO STOPNIA.

Zapraszamy wszystkich chętnych do odwiedzenia naszej szkoły, a na pewno gimnazjalistów, którzy zastanawiają się nad przyszłościowymi kierunkami edukacji, a przyjazna i profesjonalna i przyjazna atmosfera szkoły nie zawiedzie oczekiwań uczniów.

Ekologiczny MERCEDES w Jaworze

3 marca 2017 przejdzie do historii przez otwarcie wystawy MERCEDESA w Muzeum Regionalnym w Jaworze, ale to również ogromny sukces uczniów Zespołu Szkół i Placówek w Bolkowie. Firma Mercedes od kilku lat organizuje konkurs ogólnopolski pt. Eko Gwiazda i w tym roku uczniowie ZSiP z Bolkowa zaangażowali się bardzo mocno. Do zawodów włączyli się Bartosz Tomanek i Konrad Wrona, uczniowie II klasy technikum Energetyki Odnawialnej, a opiekunem merytorycznym był Marcin Jankowski, nauczyciel przedmiotów zawodowych w tym technikum.

Konkurs polegał na nakręceniu przez uczniów 2,5 minutowego filmu promującego segregację śmieci, zwłaszcza tych niebezpiecznych jak baterie i akumulatory. Premiowane były filmy przede wszystkim kreatywne i twórcze, dlatego tym bardziej cieszy, że nasi uczniowie dostali się do najlepszej szóstki w całej Polsce, jako jedyni na Dolnym Śląsku i w powiecie jaworskim.

Mieliśmy konkurencję niemałą i należą się gratulacje dla zwycięzców, ale cieszę się że nasi uczniowie są tak samo kreatywni i innowacyjni jak ich koledzy z dużych miast.

Oficjalne wręczenie nagród odbyło się właśnie podczas otwarcia wystawy MERCEDESA w Jaworze i cieszy fakt, że uczniowie z Bolkowa mogą wspierać od samego początku współpracę naszego miasta z fabryką Dimlera.

Energetyka Odnawialna jest kierunkiem przyszłości ze względu na aspekt ekologiczny, co promuje firma Mercedes, ale także na potrzebę zmian energetycznych. Węgiel, ropa, czy gas się kończą, a potrzeby energetyczne rosną i powstaje naturalna potrzeba korzystania z energii słońca, wiatru, wody czy ziemi. Młodzież widzi te zmiany i cieszę się że szuka swojej przyszłości zawodowej w tak innowacyjnym kierunku, zwłaszcza w naszej szkole w Bolkowie. Potrzeba jest oczywiście nauka w profesjonalnych pracowniach i dokładamy wszelkich starań żeby takie warunki uczniom zapewnić. Przykładem jest grant jaki w zeszłym roku otrzymaliśmy na wyposażenie naszej pracowni praktycznej w wysokości 8000 tys. od Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Jak więc widać, jako szkoła dynamicznie i bez kompleksów rozwijamy nasze możliwości.

 

Marcin Jankowski

Nauczyciel Przedmiotów zawodowych

w Technikum urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

Ekologiczny ZSiP W Bolkowie

Zespół Szkół i Placówek w Bolkowie pełną parą rozpoczął rekrutację na nowy rok szkolny 2017/2018. Oferujemy wiele nowoczesnych i ciekawych kierunków, a jako nauczyciel przedmiotów zawodowych w TECHNIKUM URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAWIALNEJ chciałbym mocno uwypuklić tę branżę jako nie tylko współcześnie modną i ciekawą, ale przede wszystkim potrzebną i coraz bardziej niezbędną. Dzień otwarty naszej szkoły był możliwością pokazania gimnazjalistom nowej klasopracowni energetyki odnawialnej, którą cały czas rozbudowujemy.

Wielkie podziękowania należą się Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej, która w zeszłym roku przyznała naszej szkole grant w wysokości 8 tys. złotych, na doposażenie pracowni praktycznej.

Wszystko rozpoczęło się od poszukiwania kierunku kształcenia, który odpowiada na aktualne potrzeby rynku pracy, zgodnie z dewizą naszej placówki i okazało się , że kilka lat wcześnie został utworzony zupełnie nowy kierunek techniczny. ZSiP zawsze miał wrażliwość ekologiczną, co również wybrzmiało ostatnio podczas otwarcia wystawy MERCEDESA w Jaworze, gdzie nasza szkoła odebrała nagrodę jako finaliści ogólnopolskiego konkursu EkoGwiazda i energetyka odnawialna wydała nam się naturalnym krokiem w rozwoju szkoły. Intensywnie wzięliśmy się do pracy i zaadaptowaliśmy dodatkową klasę na potrzeby tego kierunku. W między czasie napisałem wniosek do WSSE w Wałbrzychu na wsparcie naszych działań i udało się. Zakupiliśmy zestaw kolektorów słonecznych wraz ze stają pompową, zestaw dydaktyczny do produkcji biopaliwa, zestaw ćwiczeniowy do fotowoltaiki i energetyki wodnej oraz zestaw filmów edukacyjnych z tej branży. Aktualnie posiadamy pracownię teoretyczną, gdzie pracujemy nad projektami poszczególnych urządzeń i systemów OZE, przygotowujemy oferty montażu oraz kosztorysy instalacji energetyki odnawialnej, natomiast w pracowni praktycznej mamy stanowiska egzaminacyjne i ćwiczeniowe z zakresu elektryki, fotowoltaiki, instalacji sanitarnych i kolektorów słonecznych.

Kształcimy już dwa roczniki w tej branży i czekamy na kolejnych. Jesteśmy bardzo zadowoleni, że jako jedyna szkoła w regionie oferujemy tak ciekawy i przyszłościowy kierunek, ale jeszcze bardziej cieszy nas to, że praktycznie uczestniczymy w promocji energetyki odnawialnej wśród społeczeństwa i przygotowujemy przyszłych specjalistów OZE.

Marcin Jankowski

Nauczyciel przedmiotów zawodowych

Technikum Urządzeń i systemów Energetyki Odnawialnej

Ogólnopolski Dzień Dokarmiania Zwierzyny Leśnej

11 lutego przypada Ogólnopolski Dzień Dokarmiania Zwierzyny Leśnej. Właśnie z tej okazji uczniowie  Zespołu Szkół i Placówek w Bolkowie 10 lutego (piątek), wyruszyli do lasu, w okolicy Świn, aby napełnić paśniki różnymi smakołykami  i wspomóc w ten sposób zwierzęta żyjące na naszym obszarze. Pan Zbigniew Kucab – leśniczy, podzielił się z młodzieżą wiedzą na temat flory i fauny leśnej, oprowadził po paśnikach i pouczył jak należy się zachowywać wstępując w progi natury.  Po dokarmieniu zwierząt przyszedł czas na dokarmiających, czyli ognisko i kiełbaski 🙂

Emilia Habiak

„WSZYSTKO DLA MALWINKI”

Dyrektor wraz z Gronem Pedagogicznym, Uczniami, Rodzicami oraz Pracownikami Zespołu Szkół i Placówek im. W. Witosa w Bolkowie przyłącza się do akcji charytatywnej na rzecz Malwinki Kulewicz, organizowanej w dniach 17-18-19.02.1017 r.

Dzięki Państwa wsparciu, mamy szansę wspomóc szczytny cel, a co za tym idzie, dołożymy wszelkich starań, aby Malwinka otrzymała tak potrzebną jej obecnie pomoc medyczną.

Wszystkich chętnych do wsparcia akcji, w tym przygotowania ciast, ofiarowania fantów do  loterii, zapraszamy do kontaktu z panią Agatą Petkowicz lub Aleksandrą Jodel.

Prosimy również o wpłaty na konto:

Stowarzyszenie Wspierające Osoby Niepełnosprawne „INTEGRACJA”
Bank PKO BP O/Wałbrzych,
nr konta: 07 1020 5095 0000 5802 0073 2859
z dopiskiem „Dla Malwinki”

Środki można przekazać do 28.02.2017 r.

 

Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.

Jan Paweł II

plakat

Jaworskie Gody

Dnia 20 stycznia 2017 r. Grupa teatralna „Effatha” reprezentująca ZSiP w Bolkowie wzięła udział w konkursie kolędniczym Jaworskie Gody organizowanym przez Jaworski Dom Kultury. Nasi uczniowie zajęli II miejsce na 28 grup reprezentujących różne szkoły. Przedstawiona została improwizacja pt. „Przyjmijcie Jezusa”, której scenariusz i teksty został wymyślony przez członków grupy.

Wystąpili: Aleksandra Żur, Michalina Korman, Konrad Wrona, Sandra Kłakowicz, Michał Lipa, Mateusz Oraczek, Demenico Skupiński, Emilia Klimecka, Jadwiga Foik, Tomasz Nowak.
Opiekę nad grupą sprawowała Pani Monika Andrejczuk, która była również reżyserem przedstawienia 🙂

1 8 9 10 11 12 13