Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

Młodzież naszej szkoły już niejednokrotnie pełniła funkcję wolontariuszy podczas Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Również tego roku stanęli z puszkami na 25 Finale WOŚP, gdzie wspólnymi siłami uzbierali ponad 4 tysiące złotych. Swoim wolontariatem wsparli także utworzone tam stanowisko Fundacji DKMS – Bazę Dawców Komórek Macierzystych, prowadząc rejestrację potencjalnych dawców szpiku. Udało się zarejestrować 16 osób 🙂

Góra grosza

Akcja Góra Grosza zakończona

W dniach 28.11. 2016 r. – 09.12.2016 r. w naszej szkole odbyła się siedemnasta edycja zbiórki monet, pt.: „Góra Grosza”.

Celem akcji jest zebranie funduszy na pomoc dzieciom, które doznały rozłąki z rodzinami lub tym, które są zagrożone, a w szczególności:

 • pomoc dla rodzinnej pieczy zastępczej
 • pomoc dla instytucjonalnej pieczy zastępczej
 • usamodzielnianej młodzieży z pieczy zastępczej
 • programy dla rodzin zastępczych i adopcyjnych
 • programy dla dzieci jak i dla osób z ich otoczenia
 • lokalne programy w zakresie pomocy dziecku i rodzinie.

Zebraliśmy 90 zł, każdy przyniósł tyle, ile może – w myśl zasady:

Jeden grosz znaczy niewiele, ale Góra Grosza jest największa na świecie.

Serdecznie dziękujemy za udział w akcji i zapraszamy w przyszłym roku.

xvii-gora-grosza-1024x427

Potyczki językowe

9 grudnia 2016r. w Zespole Szkół i Placówek odbyła się druga edycja międzyszkolnych „Potyczek Językowych”. Konkursowi przyświecało hasło: „Bądź  aktywny – ucz się Języków!”, a jego celem głównym  było uświadomienie wszystkim, jak ważna w dzisiejszych czasach jest znajomość nie tylko języków obcych, lecz także języka ojczystego.

Do konkursu przystąpiły 4 drużyny. W tym roku gościliśmy 2 drużyny Gimnazjum w Bolkowie reprezentowane przez: Wojtka Psonaka, Różę Gaj, Piotra Pawlaka – zespół 1 oraz Huberta Janasa, Kacpra Kubackiego, Olę Burzawę – zespół 2 . W skład zespołu z Gimnazjum w Marciszowie wchodzili: Natalia Kurdyńska, Sandra Pancerz i Michał Żychowski. Zespół Szkół i Placówek reprezentowali: Krystian Klimczak, Katarzyna Kaczmarzyk oraz Rafał Cepielik.

„Potyczki Językowe” składały się z dwóch części. W pierwszej z nich zawodnicy wykazali się znajomością języka angielskiego i niemieckiego w następujących konkurencjach:

 1. Quiz wiedzy ogólnej
 2. Geografia i turystyka
 3. Ortografia i słowotwórstwo
 4. Muzyka (sławni piosenkarz, kompozytorzy i zespoły)
 5. Słynne osoby

Zadania sprawdzające znajomość języka polskiego polegały między innymi na określeniu gatunku

i rodzaju literackiego dla wybranych utworów, objaśnieniu znaczenia frazeologizmu i dokończeniu przysłów, dopasowaniu autora do dzieła sztuki oraz rozwiązaniu testu wiedzy ogólnej.

Wszystkie zadania oceniano  na bieżąco, a skład komisji był następujący: j. angielski – p. Magdalena Bednarek – Warchoł, j. niemiecki – p. Marta Pancewicz, j. polski – p. Marzanna Wrońska.

„Potyczki Językowe” wygrała drużyna z Marciszowa, na miejscu drugim uplasowali się reprezentanci drużyny 1 z Gimnazjum w Bolkowie, trzecie miejsce zajął również zespół z Gimnazjum w Bolkowie.  Wszyscy uczestnicy otrzymali ciekawe nagrody ufundowane przez wydawnictwa językowe: PWN, Pearson i Cztery Głowy, Instytut Goethego oraz p. Burmistrza Jarosława Wrońskiego. Nagrody oraz podziękowania dla opiekunów uczniów zostały uroczyście wręczone przez p. Dyrektor Beatę Zalewską.

 

 

 

Marta Pancewicz

Zostań Aniołem Stróżem Dziecka z Oddziału Onkologicznego

Samorząd Uczniowski oraz cała społeczność szkolna uczestniczyła
w akcji Zostań Aniołem Stróżem Dziecka z Oddziału Onkologicznego Fundacji „Gdy Liczy się Czas”. Kartki na akcję wykonała klasa
I Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych

Samorząd Uczniowski zaangażował się również w sprzedaż kartek dobroczynnych, z których dochód przeznaczony jest na pomoc ludziom chorym i niepełnosprawnym. Akcja została zorganizowana przez stowarzyszenie Sursum Corda w ramach programu „Na Ratunek”.

Dziękujemy wszystkim za udział w obu przedsięwzięciach

Debata społeczna „Sieć zagrożeń – jak nie dać się złapać”

16 listopada 2016 r. w Europejskim Centrum Młodzieży Euroregionu Nysa w Jaworze odbyła się debata społeczna nt. „Sieć zagrożeń – jak nie dać się złapać” zorganizowana przez Komendę Powiatową Policji w Jaworze. Przedsięwzięcie miało na celu nagłośnienie tematyki dotyczącej rozważnego i świadomego bycia „OnLine” oraz włączenie społeczeństwa w dyskusję na temat zagrożeń w cyberprzestrzeni. W debacie wzięli również uczniowie Zespołu Szkół i Placówek im.W. Witosa w Bolkowie.

– Policjanci coraz częściej spotykają się z przeniesieniem pewnych kategorii przestępczości ze świata realnego do wirtualnego. Stąd też pomysł jaworskiej policji na debatę społeczną pn. „Sieć zagrożeń – jak nie dać się złapać”. Jej celem jest uruchomienie w osobach instynktu obronnego przed pułapkami w sieci. Warto podkreślić, że również powiat jaworski nie jest wolny od tego typu zagrożeń. Coraz częściej otrzymujemy zgłoszenia od osób, które stały się ofiarami przestępstw w Internecie lub za jego pośrednictwem. Wiele spraw dotyczy oszustw przy zakupie różnego rodzaju produktów. Jednak to nie jedyna kategoria przestępstw,
z którymi się spotykamy w sieci. Otrzymujemy zgłoszenia o cyberprzemocy oraz stalking. Dlatego podczas debaty rozmawialiśmy z mieszkańcami jak być bezpiecznym „OnLine”. Cieszę się bardzo, że nasze spotkanie odbiło się dużym echem w mieście.
– tymi słowami zwrócił się do zebranych  podkom. Kordian Mazuryk, Oficer Prasowy KPP Jawor.

Prelegentami na spotkaniu byli m.in. policjanci z jaworskiej komendy. Głosem eksperckim debaty był Naczelnik Wydziału Cyberprzestępczości KWP we Wrocławiu, a także szef działu „Bezpieczeństwo” grupy Allegro, który przedstawi zasady bezpiecznych zakupów
w Internecie.

Serdecznie dziękujemy za możliwość wzięcia udziału w tak ważnym przedsięwzięciu.

Pedagog szkolny

Agata Petkowicz

 

Konferencja a temat cyberprzemocy – DSW Wrocław

W czwartek 27 października w Centrum Konferencyjnym Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu odbyła się konferencja nt „Przemoc w cyberprzestrzeni jako lustro relacji w świecie społecznym.” W wydarzeniu wzięło udział kilkudziesięciu uczniów, pedagogów, nauczycieli dolnośląskich szkół, oraz edukatorzy z organizacji pozarządowych. Z naszej szkoły w konferencji uczestniczyli Agata Petkowicz – pedagog szkolny wraz z Paulą Nowicką, uczennicą I klasy Technikum Hotelarstwa oraz Konradem Wroną, uczniem II klasy Technikum Systemów i Energii Odnawialnej.

Organizatorami wydarzenia byli Przedstawicielstwo Regionalnego Komisji Europejskiej we Wrocławiu, Fundacja Dom Pokoju oraz Wydział Nauk Pedagogicznych DSW. Wydarzenie realizowane było we współpracy z Kuratorium Oświaty we Wrocławiu. Patronat nad konferencją objęli Rzecznik Praw Obywatelskich oraz Rzecznik Praw Dziecka.

Podczas konferencji pani Dorota Kostkowska, specjalistka facylitacji graficznej i webinariów, za pomocą techniki zwanej „facylitacją” zadbała o odpowiednie zobrazowanie przestawianej treści.

W ramach konferencji odbyło się 8 paneli warsztatowych, dotyczących zagadnień agresji w przestrzeni Internetu.

 1. Cyberprzemoc — rozpoznawanie i reagowanie na dyskryminację i mowę nienawiści w sieci
 2. Mowa nienawiści w Internecie – dostrzegam, analizuję i przeciwdziałam
 3. Żywa Biblioteka
 4. Przejawy dyskryminacji i możliwości jej przeciwdziałania
 5. Jakie są konsekwencje przemocy, czyli o tym czego doświadcza agresor, ofiara i świadek
 6. Internet- przestrzeń pełna dylematów
 7. Jak przeżyć w cyfrowej dżungli?
 8. Giełda narzędzi i dobrych praktyk

Serdecznie dziękujemy za możliwość wzięcia udziału w tak ważnym przedsięwzięciu.

Pedagog szkolny

Agata Petkowicz

 

Projekt „Odświeżyć pamięć” dobiegł końca

Towarzystwo Miłośników Bolkowa począwszy od 1 czerwca b.r. realizowało projekt o tym tytule w ramach pozyskanej z programu „Działaj lokalnie IX”  dotacji. Celem projektu było uświadomienie zarówno mieszkańcom Bolkowa i okolic jak i przyjeżdżającym do nas turystom, że w czasie II wojny światowej na tzw. Czerwonym Wzgórzu w Wolbromku mieścił się obóz koncentracyjny AL Bolkenhain. Była to jedna z 99 filii obozu koncentracyjnego w Gross-Rosen. Przez ten obóz przeszło w latach 1944-45 ponad 800 więźniów, głównie  narodowości żydowskiej. Obóz został utworzony na potrzeby przeniesionego z Hamburga zakładu produkującego części do samolotów Luftwaffe. Dowódcą obozu był Fritz Wolf. Wśród więźniów było wielu młodych mężczyzn w wieku 14-16 lat, którzy trafiali tu z obozu w Płaszowie koło Krakowa. Obóz na Czerwonym Wzgórzu był otoczony drutami kolczastymi pod napięciem. Pilnowała go załoga SS uzbrojona w pistolety maszynowe. Na wieżyczkach strażniczych SS-mani mieli karabiny maszynowe. Budynki dowództwa i mieszkania strażników znajdowały się poza ogrodzeniem obozu. Praca więźniów w zakładach metalowych, które mieściły się w budynkach zakładu lniarskiego, odbywała się na 2 zmiany po 12 godzin każda. Do pracy prowadzili więźniów SS-mani z psami. Wielu więźniów wskutek głodu i panującej wszawicy oraz represji ze strony strażników nie przeżyło obozu. Na początku lutego 1945 r. do obozu trafił transport ok. 350-400 Żydów  z ewakuowanego obozu w Auschwitz. 15 lutego nastąpiła ewakuacja obozu, więźniowie chorzy, którzy nie nadawali się do marszu zostali uśmierceni. Pozostali pognai zostali pieszo do Jeleniej Góry (Hirschberg), dalej do Cieplic (Bad Warmbrunn) a potem do czeskiego Rychnowa, skąd trafili koleją do KL Buchenwald. Historia tego, co działo się w czasie wojny na Czerwonym Wzgórzu jest mało znana. Nawet mieszkańcy Bolkowa nie są świadomi tego, co tam się działo, stąd pomysł naszego stowarzyszenia, aby spopularyzować to miejsce. Po przeprowadzeniu cyklu pogadanek z młodzieżą miejscowego gimnazjum oraz szkoły ponadgimnazjalnej a także spotkaniach z mieszkańcami wsi Wolbromek przylegającej do byłego obozu, postanowiliśmy działać. Zaczęliśmy od uporządkowania terenu wokół pomnika ofiar obozu. Wycięte zostały samosiejki, zebrana została darń, położono agrowłókninę i na nią rozsypano grys. Oczyszczono również koryta, które najprawdopodobniej służyły więźniom do mycia a były dotychczas śmietniskiem. Obok pomnika stanęła też tablica informacyjna, której treść i formę uzgodniliśmy z archiwistami z muzeum Gross-Rosen. Żeby wskazać mieszkańcom Bolkowa i turystom drogę prowadzącą na Czerwone Wzgórze postawiliśmy 3 znaki kierunkowe „Miejsce Pamięci Narodowej” a przy trasie stanęła jeszcze tablica „Wzgórze Ryszarda”, wszak do tego wzgórza przylegała fabryka, w której pracowali więźniowie. Mamy świadomość, że nasze działania to dopiero pierwszy krok do przywrócenia temu miejscu należnej wagi. Szczupłość sił i środków nie pozwoliła nam na kompleksowe zagospodarowanie turystyczne Czerwonego Wzgórza. Niemniej udało nam się odsłonić to, co przez wiele lat skrywały chaszcze a teraz przypomina, że znajdowało się tu miejsce szczególne. Na koniec odbyło się podsumowanie projektu, podczas którego podziękowaliśmy sponsorom i wszystkim ludziom dobrej woli zaangażowanym w realizację tego przedsięwzięcia. A są to: burmistrz Bolkowa- Jarosław Wroński, kierownik Gminno-Miejskiego Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bolkowie-Henrykowi Pawłowiczowi, jego współpracownikom-Markowi Kwiatkowskiemu i Wiesławowi Rzepce. Pomogli nam również w przygotowaniu projektu tablicy Rafał Bonna i Anna Andrzejewska–Bonna –pracownicy Urzędu Miejskiego. Dziękujemy również właścicielowi gruntu-Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa i dzierżawcy tej działki-Tadeuszowi Fastowiczowi za wyrażenie zgody na nasze działania. Współpracowały z nami również pracownice Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy panie Barbara Sawicka i Aleksandra Kobielec-na etapie projektowania tablicy informacyjnej i uzgadniania jej tekstu. Za wersje angielskie tekstu tablicy o Wzgórzu Ryszarda dziękuję paniom Magdalenie Rink i Pauli Kleniuk z bolkowskiego gimnazjum, za niemiecką- H.J.Meierowi. Główne prace na Czerwonym Wzgórzu są dziełem młodzieży Zespołu Szkół i Placówek w Bolkowie pod kierownictwem nauczyciela Marcina Jankowskiego. Ponadto zaangażowali się mieszkańcy wsi Wolbromek oraz członkowie naszego stowarzyszenia Donald Barański i Henryk Hemerling. Otrzymaliśmy również nieodpłatnie grys od firmy Agro Mokrzycki ze Starych Rochowic. Podziękowania należą się również Mirosławowi Pustule-sołtysowi Wolbromka i Grzegorzowi Kucabowi- inspektorowi ds. gospodarki leśnej. Oczywiście jako Towarzystwo Miłośników Bolkowa zrobiliśmy jedynie pierwszy krok w kierunku pełnej rewitalizacji Czerwonego Wzgórza. Wierzymy, że naszym śladem pójdą władze gminy Bolków i po przejęciu terenu od ANR nastąpi stworzenie w tym miejscu kolejnej atrakcji Bolkowa. Idea ta współgra z planami gminy Bolków udostępnienia podziemi Góry Ryszarda dla ruchu turystycznego. Oczywiście projekt nie doszedł by do skutku, gdyby nie dotacja z programu ‘”Działaj lokalnie”, stąd podziękowania dla Partnerstwa Kaczawskiego, Polsko- Amerykańskiej Fundacji Wolności, Akademii Rozwoju Filantropi w Polsce, Banku Spółdzielczego w Jaworze.

 

Marek Janas

Koordynator projektu

1 9 10 11 12 13