Warsztaty muzyczne

W środę, 4 października, w Gminno-Miejskim Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji, odbyły się pierwsze z cyklu 6 spotkań warsztatowych poświęconych historii muzyki.

Zajęcia prowadzi Pani Agata Chojnacka, która postara się nakreślić młodzieży sytuację historyczno-społeczną, kontekst kulturowy, funkcje i zadania oraz rodzaje muzyki.

Projekt warsztatów wspierany jest przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

IMG-20171010-WA0000

Dolnośląski Festiwal Nauki w Jaworze

W czwartek, 28 września o godzinie 12.00 w I Liceum Ogólnokształcącym im. Księcia Bolka I w Jaworze odbył się wykład, w ramach Dolnośląskiego Festiwalu Nauki temat: „Racjonalizacja zużycia energii w gospodarstwie domowym”, który wygłosi dr Maciej Goździewicz, pracownik naukowy Wydziału Elektrycznego Politechniki Wrocławskiej. Wykład miał charakter otwarty, uczestniczyli w nim uczniowie szkół powiatu jaworskiego. Naszą szkołę reprezentowali: Cepielik Rafał, Jaśkiewicz Marcin, Jawor Jarosław, Cabała Paweł, Mielcarek Dawid, Pilipczuk Błażej wraz z Panią Agatą Petkowicz.

Link do materiału prasowego:

https://www.youtube.com/watch?v=E0SMN2cMETs

DSC_0973 festiwal nauki jawor

Debata ewaluacyjna na temat: „Sieć zagrożeń – jak nie dać się złapać”

Debata ewaluacyjna nt „Sieć zagrożeń – jak nie dać się złapać”

26 września 2017 w Europejskim Centrum Młodzieży Euroregionu Nysa, odbyła się debata ewaluacyjna pt. „Sieć zagrożeń – jak nie dać się złapać” zorganizowana przez Komendę Powiatową Policji w Jaworze. Na spotkaniu przedstawiono realizacje rekomendacji dla Policji uwzględniając wnioski z listopadowej debaty na tenże temat, a także problemy dotyczące zagrożeń w sieci Internet, związane w szczególności z różnego typu oszustwami. Spotkanie miało formę dialogu. Dzięki akcji uczestnicy dowiedzieli się jak bronić się przed cyberprzestępcami i chronić swoje dane w sieci. Zespół Szkół i Placówek reprezentował nauczyciel informatyki, Pan Henryk Nowak, pedagog szkolny, Pani Agata Petkowicz oraz uczniowie: Emilia Klimecka, Aleksandra Drzyzga, Marcel Dąbrowski, Julia Kozak oraz Rafał Cepielik..

W imieniu Komendy Powiatowej Policji w Jaworze, zachęcamy wszystkich do zainstalowania na swoim smartfonie aplikacji „Moja Komenda”, która umożliwia m.in. połączenie z wybranym dzielnicowym jednym kliknięciem:

APLIKACJA DO POBRANIA:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.altconnect.android.mk&hl=pl

Zachęcamy również do dodawania niebezpiecznych miejsc i zachowań na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa:

https://mapy.geoportal.gov.pl/iMapLite/KMZBPublic.html

debata_2

 

Akcja „Plecak szkolny”

Rada Młodzieży Zespołu Szkół i Placówek w Bolkowie przy współpracy Szkolnego Klubu Wolontariuszy ,,FOREVER” od 21 sierpnia do 8 września przeprowadziła w naszej szkole akcje: ,,Plecak Szkolny”. To przedsięwzięcie miało na celu pomoc dla wychowanków z Centrum Opiekuńczo-Wychowawczego z Legnicy.

Podczas akcji wolontariusze naszej szkoły zbierali pomoce szkolne.Do akcji włączyli się: nauczyciele, uczniowie, absolwenci, pracownicy obsługi i administracji naszej szkoły, Urząd Gminy i Miasta Bolków, Przedszkole Samorządowe, mieszkańcy Bolkowa, Jawora i okolic. Dnia 20 września uczniowie wraz z Koordynatorem Wolontariatu Panią Agatą Petkowicz udali się do Domu Dziecka, aby przekazać dla wychowanków zebrane artykuły szkolne. Dla Centrum opiekuńczo-wychowawczego przekazano łącznie 900 artykułów szkolnych.
Akcja ,,Plecak Szkolny” była już drugim przedsięwzięciem przeprowadzonym w naszej szkole dla Dzieci z Domu Dziecka z Legnicy.

Szkolny Klub Wolontariuszy FOREVER i Rada Młodzieży serdecznie dziękuje za udział w akcji „Plecak szkolny” ludziom dobrego serca. Jesteście WIELCY !!!

 1. Nauczyciele, pracownicy obsługi i administracji Zespołu Szkół i Placówek im. W. Witosa w Bolkowie
 2. Nauczyciele, Rodzice i Dzieci z Przedszkola Samorządowego w Bolkowie
 3. Urząd Gminy i Miasta Bolków
 4. Wiesława Pustuła
 5. Małgorzata Brodala
 6. Sylwia Wrona
 7. Danuta Szpyrka
 8. Ewelina Białas
 9. Anetta Jawor
 10. Karolina Drabińska
 11. Paula Nowicka
 12. Natalia Baron
 13. Aleksandra Jawor
 14. Magdalena i Antoś Warchoł
 15. Agata Petkowicz
 16. Krystyna Wrona
 17. Magdalena Rink
 18. Małgorzata Tokarska-Mazur
 19. Aneta Buchner
 20. Joanna Babis
 21. Justyna i Weronika Barańska
 22. Szymon Michalski
 23. Jakub i Agnieszka Andrzejewska
 24. Mateusz Oraczek
 25. Anna Dziduszko
 26. Dagmara Chmielewska
 27. Paulina Wiśniewska
 28. Marzena i Alicja Grzelec

akcja plecak szkolny_2 akcja plecak szkolny_1

Projekt „Nowe oblicze szkolnictwa zawodowego w Powiecie Jaworskim”

W dniu 30 sierpnia 2017 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego, pełniący rolę Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, dokonał wyboru projektów w trybie konkursowym do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Osi Priorytetowej 10 Edukacja, Działania 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałania 10.4.1 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy-konkurs horyzontalny i OSI.

Jednym z wybranych projektów, który uzyskał dofinansowanie,  jest projekt złożony przez Powiat Jaworski pn. „Nowe oblicze szkolnictwa zawodowego w Powiecie Jaworskim”. Projekt będzie realizowany w partnerstwie z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Legnicy w okresie od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r. Adresowany jest do uczniów szkół zawodowych: Technikum w  Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaworze oraz Technikum w Zespole Szkół i Placówek w Bolkowie. Głównym celem projektu jest zwiększenie efektywności kształcenia zawodowego 557 uczniów. W ramach realizacji projektu uczniowie zostaną objęci wsparciem w różnych formach, m.in. poprzez:

 – współpracę z pracodawcami w dostosowaniu oferty edukacyjnej do potrzeb lokalnego rynku pracy,

– organizację staży dla uczniów,

– tworzenie klas patronackich,

– doposażenie pracowni logistycznej w PCKZiU oraz pracowni hotelarsko – żywieniowej i energii odnawialnej w ZSiP,

– udział uczniów w zajęciach laboratoryjnych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Legnicy,

– organizację kursów: kierowcy wózka jezdniowego, spawania blach i rur metodą MAG,

– udzielenie pomocy stypendialnej dla uczniów uzdolnionych.

Zaplanowane w projekcie działania przyczynią się do podniesienia jakości i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego w powiecie. Dzięki nawiązaniu partnerstwa z PWSZ w Legnicy, uczniowie będą mogli część materiału programowego realizować na poziomie akademickim. Ponadto szkoły  nawiązały współpracę z lokalnymi pracodawcami, uwzględniając ich oczekiwania w realizacji podstaw programowych kształcenia zawodowego i ofercie edukacyjnej, natomiast pracodawcy w trosce o pozyskanie wykwalifikowanych pracowników włączyli się w tworzenie klas patronackich oraz organizację staży.

Całkowita wartość projektu wynosi 1 915 164 zł, w tym kwota dofinansowania –  1 819 405, 80 zł.

Warsztaty językowe ‚peer education’ na MALCIE

W okresie od 27 lipca do 3 sierpnia odbył się tygodniowy wyjazd młodzieży na Maltę, brało w nim udział 8 uczniów klas pierwszych ze szkół ponadgimnazjalnych z Bolkowa, Jeleniej Góry, Świdnicy i Środy Śląskiej. Celem wyjazdu była praca młodzieży z 4 krajów Polski, Malty, Irlandii i Estonii nad 2 tematami: znęcanie się nad słabszymi oraz stereotypy płci. Młodzież, w grupach międzynarodowych, pracowała nad tymi problemami, przygotowywała prace takie jak film, plakat/fotografia, gry i scenki tematyczne jako forma zwrócenia uwagi młodych ludzi na 2 wybrane problemy. W ramach edukacji rówieśniczej, młodzież zaprezentowała swoje prace i poprowadziła zajęcia dla uczniów szkoły podstawowej oraz zebranej młodzieży w miejscowym Domu Kultury. Warsztaty na Malcie to niezapomniane doświadczenie młodych ludzi, które nauczyło ich nie tylko komunikacji i przełamywania barier ale również rozwiązywania wspólnie problemów i współdziałania w grupie międzynarodowej. Oprócz intensywnych zajęć był też czas na zwiedzanie, zabawę i pokazanie rówieśnikom kultury swojego kraju.

1 2 3 4 7