Ogólnopolska kwesta na ekshumacje i identyfikację Żołnierzy Wyklętych

W dniu dzisiejszym, 11 listopada 2017 r., w kościele pod wezwaniem św. Jadwigi Śląskiej każdy z parafian może przyłączyć się do ogólnopolskiej kwesty mającej na celu . Wielu bohaterów leży w zapomnianych mogiłach na terenie Rzeczypospolitej. Fundacja im. Zygmunta Szendzielarza „Łupaszki” dzięki pobranemu DNA od potomków poległych żołnierzy – identyfikuje ich i organizuje godny bohaterów pochówek.  Pan Wicestarosta Arkadiusz Baranowski przekazał na ręce Pani Dyrektor Beaty Zalewskiej materiały w postaci plakatów, ulotek i puszek, do których dziś każdy z nas, dzięki uprzejmości Ks. Dziekana Wiesława Pisarskiego, może ofiarować datki. Uczniowie ZSiP w Bolkowie kwestujący przed Kościołem posiadają puszki z napisem „Bożę chroń Polskę”. Obecni na dzisiejszym nabożeństwie, Pan Wicestarosta i Pani Dyrektor uczestniczyli również w poświęceniu Świętego Krzyża – hołdu poległym za Polskę, który stanął przed Kościołem. W poniedziałek, 13 listopada 2017 r. kwesta odbędzie się również w naszej szkole. Odbędzie się w tym dniu również uroczysty apel z okazji Rocznicy Odzyskania Niepodległości, w którym udział wezmą m.in. Kombatanci oraz Klub Twórców Poezji Regionalnej „Iskierka”

Serdecznie dziękujemy wszystkim Darczyńcom za wsparcie tej szlachetnej akcji.

Akcja „Światełko”

Uczniowie w ramach akcji „Światełko”, zorganizowanej przez Radę Młodzieżową wraz z klubem Forever, wysprzątali zapomniane groby na cmentarzu w Bolkowie i zapalili na nich wcześniej zgromadzone znicze.

Pomóż Wyklętym Odzyskać Imiona – Powiat dla Niezłomnych

Powiat Jaworski, jak wiele innych polskich miast, przyłączył się do ogólnopolskiej kwesty na ekshumacje i identyfikacje żołnierzy wyklętych. Wiele tysięcy bohaterów leży w zapomnianych lub ukrytych mogiłach na terenie dawnej i obecnej Polski. Fundacja im. Zygmunta Szendzielarza „Łupaszki” poszukuje i identyfikuje żołnierzy na podstawie DNA pobranego od potomków ofiar. Wiele jeszcze pracy do wykonania, dlatego też do akcji przyłączają się kolejne fundacje, środowiska kombatanckie i patriotyczne, jak również placówki oświatowe, w tym szkoły z naszego powiatu.

W dniu dzisiejszym, tj. 31 października, w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaworze spotkali się inicjatorzy tego przedsięwzięcia na terenie powiatu, m.in. w osobach Wicestarosty Arkadiusza Baranowskiego, który spotkał się z dyrektorami powiatowych placówek oświatowych oraz osobami duchownymi,a także młodzieżą szkolną, aby omówić kwestie organizacyjne związane z kwestowaniem oraz przekazać niezbędne materiały. Kwestować będzie zarówno młodzież, jak i wolontariusze, którzy, poprzez zbiórkę środków na dalsze prace ekshumacyjne – chcą pomóc bezimiennym odzyskać imiona. Kwestujący posiadać będą puszki oznaczone pierścieniem z orłem w koronie oraz napisem „Boże chroń Polskę”. Akcja będzie prowadzona na terenie całego powiatu w dniach 1 i 11 listopada, 13 grudnia oraz 1 marca.
Jak dodaje Wicestarosta – dzięki Waszej pomocy Fundacja Niezłomni może intensywnie pracować nad odnalezieniem, ekshumacją i identyfikacją Żołnierzy Wyklętych. Konkretne efekty jej pracy są widoczne i dają wielką satysfakcję, dotąd odnaleziono bowiem ponad 20-stu Żołnierzy Wyklętych, których pochowano podczas uroczystych pogrzebów.

https://www.facebook.com/powiat.jaworski.1/videos/2211860519040428/

Charytatywna ZUMBA PARTY!!!

28 października 2017 r. w GMOKSiR w Bolkowie odbyła się pierwsza edycja charytatywnej imprezy pod nazwą ZUMBA PARTY. Dziękujemy za okazane serce i wspólną, wspaniałą zabawę !!! Szczególne podziękowania kierujemy do Państwa Izy i Adriana Kowalskich, Pani Ali Janickiej oraz Pani Ewy Zapolskiej, Pana Jarosława Wrońskiego, Pana Bogusława Krukowskiego!!! Adrianowi Kwiatkowi dziękujemy za nagłośnienie podczas zabawy. Pani Agacie Daniluk – Cwanek i Pani Justynie Wojciechowskiej za organizację!!! Pani Edycie Szumczyk, Krzysi Walkiewicz i Pani Krystynie Korman – Mażol za cudowne malowanie twarzy najmłodszych uczestników Zumby. Pani Agnieszce Bieliz i Pani Annie Kasprzyk za pomoc podczas trwania naszej zabawy. Pani Irenie Budaj i Pani Bożenie Czubie dziękujemy za wsparcie i obecność !!! Dziękujemy Gronu Pedagogicznemu i uczniom oraz wszystkim tym, którzy przyczynili się do tego, aby wczorajsza imprez była tak wspaniałym przedsięwzięciem !!!
Serdeczne podziękowania składamy również osobom, które zarejestrowały się jako Dawcy Szpiku, podczas akcji #KOMÓRKOMANIA

„ZAWODOWY LIDER DOLNEGO ŚLĄSKA”

W dniu 23 października 2017 roku delegacja Zespołu Szkół i Placówek im. W. Witosa w Bolkowie wzięła udział w konferencji zawodowej STREFA 2017, zorganizowanej przez Legnicką Specjalną Strefę Ekonomiczną S.A.

W trzeciej części panelu dyskusyjnego na temat „Zawody przyszłości. Rola przedsiębiorców w rozwoju szkolnictwa branżowego” wręczono przedstawicielom naszej szkoły, pani Dyrektor Beacie Zalewskiej oraz panu Pawłowi Tomasikowi, nauczycielowi przedmiotów gastronomicznych, dyplom „ZAWODOWY LIDER DOLNEGO ŚLĄSKA” oraz rzutnik multimedialny – nagrodę za 100% zdawalność egzaminów zawodowych. Nagrodę ufundowaną przez Zarząd LSSE S.A., reprezentowany przez prezesa Zarządu Witolda Lecha Idczaka, wręczył Dolnośląski Kurator Oświaty, Romana Kowalczyk, w obecności Minister Edukacji Narodowej – Anny Zaleskiej.

Zespół Szkół i Placówek w Bolkowie trzy lata temu otworzył kolejny oddział – technik żywienia i usług gastronomicznych. Zgodnie z założeniami nowego kierunku kształcenia szkoła otworzyła nowoczesną pracownię gastronomiczną. Ze środków własnych zaadoptowano i wyposażono jedną z sal, aby możliwe było prowadzenie zajęć praktycznych.

Trzeci rok nauki zakończony został przeprowadzeniem egzaminu zawodowego w kwalifikacji T.6 w dwóch częściach: pisemnej i praktycznej. W związku ze specjalnymi wymaganiami wyposażenia pracowni gastronomicznej, dyrektor placówki zdecydował ją zmodernizować tak, aby nasi uczniowie mogli odbyć egzamin w swojej placówce macierzystej, bez konieczności wyjazdu do zewnętrznych ośrodków egzaminacyjnych :)

Bezpieczeństwo w szkole – analiza ankiet

W dniu 11 października 2017 r. o godzinie 11.00 w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Jaworze odbyło się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku przy Staroście Jaworskim, którego tematem była „Analiza stanu bezpieczeństwa w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na podstawie przeprowadzonych badań ankietowych przez Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji, w roku szkolnym 2016-2017”. W spotkaniu oprócz członków Komisji, wzięli również udział dyrektorzy i pedagodzy szkół z powiatu jaworskiego.

Dyrektor Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji w Jaworze, pani Dorota Domińska-Werbel przedstawiła wyniki badania ankietowego przeprowadzonego w styczniu i lutym 2017 r. na grupie ponad 1000 uczniów szkół gimnazjalnych (593 uczniów) i ponadgimnazjalnych (497 uczniów) z terenu jaworskiego.

Z analizy wynika, że 943 uczniów (86,51 %) zadeklarowało, iż w swojej szkole czuje się bezpiecznie. Z kolei 147 uczniów (13,49 %) odpowiedziało, że nie. W szkołach ponadgimnazjalnych 443 uczniów wskazało, iż czuje się bezpiecznie, a innego zdania było 54 ankietowanych. Natomiast 223 uczniów (20,46 %) zadeklarowało, że w szkole doświadczyło przemocy (152 w gimnazjum, 71 w szkole ponadgimnazjalnej). 867 osób (79,54 %) nie miało podobnych doświadczeń. 36,42% osób, które doznały przemocy wskazało, iż doświadczenia związane z przemocą były jednorazowe, 4,13 % uczniów zadeklarowało, że wielokrotnie doświadczyło przemocy, jednak aż 44,31 % nie udzieliło na to pytanie odpowiedzi.

Starosta, pan Stanisław Laskowski w swojej wypowiedzi zwrócił uwagę na wzajemne relacje między uczniami, ich słownictwo, sposób wypowiedzi na forach internetowych. Natomiast Wicestarosta, pan Arkadiusz Baranowski stwierdził, że „Uczeń chce widzieć w nauczycielu autorytet, który broni, ale też gdy trzeba karci „delikwentów” przeszkadzających funkcjonować w szkole. Widać, że to się skupia na przemocy psychicznej. Wydaje się, że jest to pewne uwarunkowanie zmieniającej się rzeczywistości. Widzimy hejt, działania internetowe, które przekładają się potem z samej góry. Łatwiej jest dziś zmanipulować, zastraszyć, sprowokować. Nad tym trzeba się zastanowić i zwiększyć pracę pedagogiczną.

Uczniowie najczęściej wskazywali, że bezpieczeństwo poprawić może zwiększenie liczby dyżurów i czujności nauczycieli. Wskazywano także rozmowy z wychowawcami na godzinach wychowawczych. Proponowano też zaostrzenie kar, przeniesienie uczniów do innej klasy, wydalenie ze szkoły. Pojawiały się też pomysły takie jak zwiększenie liczby godzin wychowania fizycznego czy zatrudnienie przez szkołę ochroniarzy. Ponad 30 % odpowiedzi stanowiły zaś stwierdzenia, że sytuacja jest kontrolowana i nie wymaga dodatkowych działań.

Link do materiału prasowego:

http://www.powiat-jawor.org.pl/web/aktualnosc-1594-Bezpieczenstwo_w_szkolach_oraz_przemoc_w_rodzinie_tematami_posiedzenia_Komisji_Bezpieczenstwa_i_Porzadku_Publicznego.html

 

bezpieczenstwo w szkole

1 2 3 4 5 9