Zakończenie warsztatów muzycznych

W dniu 13 grudnia br. w Domu Kultury w Bolkowie zakończył się cykl, sześciu spotkań, warsztatów muzycznych poświęconych historii muzyki. Projekt warsztatów wspierany był przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Zajęcia dla młodzieży Zespołu Szkół i Placówek w Bolkowie prowadziła Pani Agata Chojnacka, która nakreśliła sytuację historyczno-społeczną, kontekst kulturowy, funkcje i zadania muzyki.

muzyczne zajęcia

THOR Industriemontagen

W dniu dzisiejszym Pani Dyrektor Beata Zalewska, w obecności Wicestarosty Arkadiusza Baranowskiego, podpisała z umowę o współpracy między niemiecką firmą połem Szkół i Placówek w Bolkowie.
Współpraca przewiduje m.in. praktyki zawodowe w Niemczech dla naszych uczniów, doposażenie klasopracowni praktycznej nauki zawodu, otwarcie nowego w zawodzie kierunku technik inżynierii sanitarnej i szeroko pojęte działania promocyjne branży energetyki odnawialnej i instalacyjnej. Gratulujemy !!!

thor

Ho, ho, ho!

Z okazji swojego święta Mikołaj wraz z Elfami rozdawał prezenty wszystkim grzecznym Uczniom, Nauczycielom i Pracownikom naszej Szkoły. Ponadto w międzyklasowym konkursie Mikołajkowym, pierwsze miejsce i nagrodę w wysokości 200 zł otrzymała klasa Pani Profesor Marty Pancewicz III Technikum Hotelarstwa/Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych/Technikum Urządzeń i Systemów Energetyki Odnawialnej :)

Stypendia dla najlepszych uczniów w zawodzie

Pani Dyrektor Beata Zalewska wręczyła stypendia, w kwocie 6 tysięcy złotych, dla najlepszych uczniów w zawodzie:

Aleksandrze Kowalów (Technik Hotelarstwa)

Marcie Sawie (Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych)

Pawłowi Cabale (Technik Urządzeń i Systemów i Energetyki Odnawialnej)

w ramach projektu złożonego przez Powiat Jaworski pn. ”Nowe oblicze szkolnictwa zawodowego w Powiecie Jaworskim” realizowanego w partnerstwie z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Legnicy

 

Kwesta na ekshumację i identyfikację Żołnierzy Wyklętych

W dniu 30 listopada 2017 r. Pani Dyrektor ZSiP wraz z Koordynatorem SKW „Forever” Panią Agatą Petkowicz oraz Przewodniczącym Rady Młodzieżowej Konradem Wroną, przekazali na ręce Pani Danuty Markiewicz – Przewodniczącej Klubu Gazety Polskiej, środki zebrane podczas kwesty na ekshumację i identyfikację Żołnierzy Wyklętych. Serdeczne podziękowania przekazujemy ks. Tomaszowi Michalskiemu, który otoczył opieką Wolontariuszy kwestujących w dniu 11 listopada. Byli to: Mateusz Szumczyk, Hubert Janas, Paweł Białek,Nikola Płachta, Małgosia Kazimierczak, Marcel Bolesta, Piotr Ostrowski, Konrad Wrona i Kinga Gancarz.
Dzięki Państwa pomocy udało nam się zebrać 1000 zł. Jeszcze raz dziękujemy wszystkim darczyńcom!!!

kwesta

Medal za zasługi na rzecz krzewienia patriotyzmu i kultywowania tradycji narodowych

Ogólnopolski Związek Żołnierzy Batalionów Chłopskich postanowieniem Zarządu Głównego z dnia 1 października 2017 r. w dniu 29 listopada 2017 r. wyróżnił medalem za zasługi na rzecz krzewienia patriotyzmu i kultywowania tradycji narodowych Panią Dyrektor Beatę Zalewską oraz Pana mgr inż. Henryka Nowaka. Nagrodę wręczył Prezes Zarządu Pan mjr mgr Jan Paluchniak. Gratulujemy!!!

Apel z okazji Narodowego Święta Niepodległości

13 listopada 2017 r. odbył się uroczysty apel z okazji najważniejszego polskiego święta państwowego. Apel przygotowała klasa I pod kierunkiem pana Kazimierza Bielawskiego i pani Agaty Petkowicz. Uroczystość wprowadzała w atmosferę wydarzeń poprzedzających datę 11 listopada 1918 roku. W skrócie zobrazowano sytuację polityczną kraju, jaka miała miejsce przed odzyskaniem przez Polskę niepodległości a także najważniejsze wydarzenia z historii Polski w XX w. Jednak największy nacisk położono na ukazanie ducha narodu polskiego, który w czasie 123 lat niewoli, stale wychodził z inicjatywą walki za ojczyznę. Interpretacje recytatorskie utworów literackich pozwoliły zrozumieć rozterki i uczucia walczących o niepodległość. Nie zabrakło informacji o patronie szkoły. Uroczystość została uświetniona przez występ Klubu Twórców Poezji Iskierka.
Po apelu przemówili zaproszeni kombatanci oraz Wicestarosta Powiatu Paworskiego pan Arkadiusz Baranowski, który wręczył w imieniu Polskiej Grupy Zbrojeniowej nagrody uczniom szkoły – uczestnikom Dolnośląskich Zawodów Strzeleckich z 20-21.09.2017 r.

Ogólnopolska kwesta na ekshumacje i identyfikację Żołnierzy Wyklętych

W dniu dzisiejszym, 11 listopada 2017 r., w kościele pod wezwaniem św. Jadwigi Śląskiej każdy z parafian może przyłączyć się do ogólnopolskiej kwesty mającej na celu . Wielu bohaterów leży w zapomnianych mogiłach na terenie Rzeczypospolitej. Fundacja im. Zygmunta Szendzielarza „Łupaszki” dzięki pobranemu DNA od potomków poległych żołnierzy – identyfikuje ich i organizuje godny bohaterów pochówek.  Pan Wicestarosta Arkadiusz Baranowski przekazał na ręce Pani Dyrektor Beaty Zalewskiej materiały w postaci plakatów, ulotek i puszek, do których dziś każdy z nas, dzięki uprzejmości Ks. Dziekana Wiesława Pisarskiego, może ofiarować datki. Uczniowie ZSiP w Bolkowie kwestujący przed Kościołem posiadają puszki z napisem „Bożę chroń Polskę”. Obecni na dzisiejszym nabożeństwie, Pan Wicestarosta i Pani Dyrektor uczestniczyli również w poświęceniu Świętego Krzyża – hołdu poległym za Polskę, który stanął przed Kościołem. W poniedziałek, 13 listopada 2017 r. kwesta odbędzie się również w naszej szkole. Odbędzie się w tym dniu również uroczysty apel z okazji Rocznicy Odzyskania Niepodległości, w którym udział wezmą m.in. Kombatanci oraz Klub Twórców Poezji Regionalnej „Iskierka”

Serdecznie dziękujemy wszystkim Darczyńcom za wsparcie tej szlachetnej akcji.

Akcja „Światełko”

Uczniowie w ramach akcji „Światełko”, zorganizowanej przez Radę Młodzieżową wraz z klubem Forever, wysprzątali zapomniane groby na cmentarzu w Bolkowie i zapalili na nich wcześniej zgromadzone znicze.

1 2 3 4 5 13