Współpraca ze szkołą w Muhlhausen

W ostatnim czasie dyrektor Zespół Szkół i Placówek im. Wincentego Witosa w Bolkowie pani Beata Zalewska nawiązała współpracę ze szkołą w Muhlhausen z Turyngii w Niemczech. Kilka miesięcy temu odwiedził nas dyrektor szkoły pan Karsten Bőttcher, a wynikiem tego spotkania jest praktyka w jednej z bolkowskich firm dwóch uczniów tamtejszej szkoły – Artura i Leonarda. Uczniowie kształcą się
w zawodzie instalacji sanitarnych, grzewczych i klimatyzacyjnych i w Polsce są w ramach projektu unijnego Erazmus+. Bolkowska firma Państwa Moczulskich prowadzi sprzedaż materiałów branżowych, ale realizuje również projektowanie i montaż różnych instalacji u klientów. Ta specyfika przedsiębiorstwa, które już od kilku lat wspiera Zespół Szkół w Bolkowie w kształceniu praktycznym uczniów jest doskonałym  terenem edukacyjnym,  a uczniowie z Niemiec mogą poznać tajniki branży, ale też uczyć się od polskich specjalistów. Jednym z głównych powodów, dla których wybrali Polskę jako kraj realizacji projektu, była właśnie chęć współpracy z polskimi pracownikami, bo jak wspomnieli  – „Polscy pracownicy w branży instalacyjnej są bardzo cenieni w Niemczech”.

Jednym z elementów projektu jest kontrola praktyk i w dniach 03-04 października Zespół Szkół
i Placówek w Bolkowie odwiedziły 2 nauczycielki z Niemiec. Po uzupełnieniu wszystkich formalności odwiedziliśmy Artura i Leonarda na miejscu praktyk – akurat byli w trakcie wymiany instalacji gazowej w starym budownictwie.

Po zwiedzeniu budynku naszej szkoły, Internatu i Szkolnego Schroniska Młodzieżowego, zwiedziliśmy również zamek w Bolkowie.

Wizyta naszych przyjaciół była bardzo owocna i mogliśmy rozmawiać o przyszłej współpracy, ale mogliśmy również wymienić się doświadczeniami funkcjonowania szkoły w Polsce i Niemiec. Pomimo wielu różnic okazało się, że nauczyciele w Niemczech mają podobne dylematy i okazało się, że wyżej ocenili nasze niektóre rozwiązania edukacyjne w porównaniu z funkcjonowaniem szkoły niemieckiej.

W spotkaniu uczestniczyły panie Karola Stützer i Anja Günter z Niemiec, Dyrektor ZSiP w Bolkowie pani Beata Zalewska, pani Marta Pancewicz – nauczycielka j. niemieckiego i Marcin Jankowski jako przedstawiciel nauczycieli przedmiotów zawodowych.

 

Marcin Jankowski

img_20161003_123706

Rajd Integracyjny – jeszcze kilka zdjęć :)

Rajd Integracyjny

W piątek 30 września odbył się Rajd Integracyjny połączony z Akcją Sprzątania Świata oraz Światowym Dniem Turystyki. Trasa rajdu rozpoczynała się w budynku szkoły i przebiegała przez trzy kolejne bazy (Góra Ryszarda, Wolbromek, Świny) na których każda z klas miała do wykonania określone, nagradzane punktami zadanie. Oprócz rozwiązywania zagadek celem każdej klasy było zbieranie śmieci i odpadków znajdujących się na trasie i w jej obszarze. Ostatnim etapem rajdu było zwiedzanie Zamku Świny, w murach którego obywały się gry, zabawy i konkurencje sportowe. Klasa która uzyskała największą ilość punktów otrzymała bon na kwotę 200 zł. Wygrała klasa III Liceum Ogólnokształcącego. Rajd zakończył się wspólnym pieczeniem kiełbasek. Integracja przebiegła pomyślnie :)

Ognisko Integracyjne

We wtorek 27 września na Zamku W Bolkowie odbyło się ognisko integracyjne wychowanków internatu. Wśród gości nie zabrakło Pani Dyrektor Beaty Zalewskiej, wychowawców i pracowników internatu. Bawili się z nami również mieszkańcy Schroniska Młodzieżowego: Artur i Leonardo, którzy odbywają w Bolkowie praktykę zawodową w ramach projektu „Erasmus +” , oraz wolontariusze Szkolnego Klubu Wolontariuszy „Forever”. Bardzo dziękujemy pracownikom Muzeum Zamku Bolków i Pani Emilii Habiak za udostępnienie miejsca i pomoc w organizacji.

90 % zdanych egzaminów!

90% zdanych egzaminów!

taki wynik osiągnęli uczniowie z technikum hotelarskiego klas II i III podczas czerwcowych egzaminów zawodowych z hotelarstwa – kwalifikacja T.11.

Większość indywidualnych ocen znacznie przekraczała minimum zaliczeniowe.

Brawo nasi uczniowie!!!

REKRUTACJA – Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych

 Jeszcze raz informujemy, że od 1 września 2016 r. uruchamiamy  
 Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych na podbudowie gimnazjum  
 w systemie wieczorowym 3 dniu w tygodniu (dni do uzgodnienia ze słuchaczami).  
 Nauka  jest bezpłatna. Liceum daje możliwość uzupełnienia wykształcenia  
 na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej. Absolwent otrzymuje świadectwo  
 i może przystąpić do matury, co daje możliwość dalszego kształcenia się,  
 w tym na wyższych uczelniach. Serdecznie ZAPRASZAMY. 
1 7 8 9 10 11 12