„ZAWODOWY LIDER DOLNEGO ŚLĄSKA”

W dniu 23 października 2017 roku delegacja Zespołu Szkół i Placówek im. W. Witosa w Bolkowie wzięła udział w konferencji zawodowej STREFA 2017, zorganizowanej przez Legnicką Specjalną Strefę Ekonomiczną S.A.

W trzeciej części panelu dyskusyjnego na temat „Zawody przyszłości. Rola przedsiębiorców w rozwoju szkolnictwa branżowego” wręczono przedstawicielom naszej szkoły, pani Dyrektor Beacie Zalewskiej oraz panu Pawłowi Tomasikowi, nauczycielowi przedmiotów gastronomicznych, dyplom „ZAWODOWY LIDER DOLNEGO ŚLĄSKA” oraz rzutnik multimedialny – nagrodę za 100% zdawalność egzaminów zawodowych. Nagrodę ufundowaną przez Zarząd LSSE S.A., reprezentowany przez prezesa Zarządu Witolda Lecha Idczaka, wręczył Dolnośląski Kurator Oświaty, Romana Kowalczyk, w obecności Minister Edukacji Narodowej – Anny Zaleskiej.

Zespół Szkół i Placówek w Bolkowie trzy lata temu otworzył kolejny oddział – technik żywienia i usług gastronomicznych. Zgodnie z założeniami nowego kierunku kształcenia szkoła otworzyła nowoczesną pracownię gastronomiczną. Ze środków własnych zaadoptowano i wyposażono jedną z sal, aby możliwe było prowadzenie zajęć praktycznych.

Trzeci rok nauki zakończony został przeprowadzeniem egzaminu zawodowego w kwalifikacji T.6 w dwóch częściach: pisemnej i praktycznej. W związku ze specjalnymi wymaganiami wyposażenia pracowni gastronomicznej, dyrektor placówki zdecydował ją zmodernizować tak, aby nasi uczniowie mogli odbyć egzamin w swojej placówce macierzystej, bez konieczności wyjazdu do zewnętrznych ośrodków egzaminacyjnych 🙂

Bezpieczeństwo w szkole – analiza ankiet

W dniu 11 października 2017 r. o godzinie 11.00 w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Jaworze odbyło się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku przy Staroście Jaworskim, którego tematem była „Analiza stanu bezpieczeństwa w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na podstawie przeprowadzonych badań ankietowych przez Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji, w roku szkolnym 2016-2017”. W spotkaniu oprócz członków Komisji, wzięli również udział dyrektorzy i pedagodzy szkół z powiatu jaworskiego.

Dyrektor Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji w Jaworze, pani Dorota Domińska-Werbel przedstawiła wyniki badania ankietowego przeprowadzonego w styczniu i lutym 2017 r. na grupie ponad 1000 uczniów szkół gimnazjalnych (593 uczniów) i ponadgimnazjalnych (497 uczniów) z terenu jaworskiego.

Z analizy wynika, że 943 uczniów (86,51 %) zadeklarowało, iż w swojej szkole czuje się bezpiecznie. Z kolei 147 uczniów (13,49 %) odpowiedziało, że nie. W szkołach ponadgimnazjalnych 443 uczniów wskazało, iż czuje się bezpiecznie, a innego zdania było 54 ankietowanych. Natomiast 223 uczniów (20,46 %) zadeklarowało, że w szkole doświadczyło przemocy (152 w gimnazjum, 71 w szkole ponadgimnazjalnej). 867 osób (79,54 %) nie miało podobnych doświadczeń. 36,42% osób, które doznały przemocy wskazało, iż doświadczenia związane z przemocą były jednorazowe, 4,13 % uczniów zadeklarowało, że wielokrotnie doświadczyło przemocy, jednak aż 44,31 % nie udzieliło na to pytanie odpowiedzi.

Starosta, pan Stanisław Laskowski w swojej wypowiedzi zwrócił uwagę na wzajemne relacje między uczniami, ich słownictwo, sposób wypowiedzi na forach internetowych. Natomiast Wicestarosta, pan Arkadiusz Baranowski stwierdził, że „Uczeń chce widzieć w nauczycielu autorytet, który broni, ale też gdy trzeba karci „delikwentów” przeszkadzających funkcjonować w szkole. Widać, że to się skupia na przemocy psychicznej. Wydaje się, że jest to pewne uwarunkowanie zmieniającej się rzeczywistości. Widzimy hejt, działania internetowe, które przekładają się potem z samej góry. Łatwiej jest dziś zmanipulować, zastraszyć, sprowokować. Nad tym trzeba się zastanowić i zwiększyć pracę pedagogiczną.

Uczniowie najczęściej wskazywali, że bezpieczeństwo poprawić może zwiększenie liczby dyżurów i czujności nauczycieli. Wskazywano także rozmowy z wychowawcami na godzinach wychowawczych. Proponowano też zaostrzenie kar, przeniesienie uczniów do innej klasy, wydalenie ze szkoły. Pojawiały się też pomysły takie jak zwiększenie liczby godzin wychowania fizycznego czy zatrudnienie przez szkołę ochroniarzy. Ponad 30 % odpowiedzi stanowiły zaś stwierdzenia, że sytuacja jest kontrolowana i nie wymaga dodatkowych działań.

Link do materiału prasowego:

http://www.powiat-jawor.org.pl/web/aktualnosc-1594-Bezpieczenstwo_w_szkolach_oraz_przemoc_w_rodzinie_tematami_posiedzenia_Komisji_Bezpieczenstwa_i_Porzadku_Publicznego.html

 

bezpieczenstwo w szkole

Warsztaty muzyczne

W środę, 4 października, w Gminno-Miejskim Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji, odbyły się pierwsze z cyklu 6 spotkań warsztatowych poświęconych historii muzyki.

Zajęcia prowadzi Pani Agata Chojnacka, która postara się nakreślić młodzieży sytuację historyczno-społeczną, kontekst kulturowy, funkcje i zadania oraz rodzaje muzyki.

Projekt warsztatów wspierany jest przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

IMG-20171010-WA0000

Dolnośląski Festiwal Nauki w Jaworze

W czwartek, 28 września o godzinie 12.00 w I Liceum Ogólnokształcącym im. Księcia Bolka I w Jaworze odbył się wykład, w ramach Dolnośląskiego Festiwalu Nauki temat: „Racjonalizacja zużycia energii w gospodarstwie domowym”, który wygłosi dr Maciej Goździewicz, pracownik naukowy Wydziału Elektrycznego Politechniki Wrocławskiej. Wykład miał charakter otwarty, uczestniczyli w nim uczniowie szkół powiatu jaworskiego. Naszą szkołę reprezentowali: Cepielik Rafał, Jaśkiewicz Marcin, Jawor Jarosław, Cabała Paweł, Mielcarek Dawid, Pilipczuk Błażej wraz z Panią Agatą Petkowicz.

Link do materiału prasowego:

https://www.youtube.com/watch?v=E0SMN2cMETs

DSC_0973 festiwal nauki jawor

Debata ewaluacyjna na temat: „Sieć zagrożeń – jak nie dać się złapać”

Debata ewaluacyjna nt „Sieć zagrożeń – jak nie dać się złapać”

26 września 2017 w Europejskim Centrum Młodzieży Euroregionu Nysa, odbyła się debata ewaluacyjna pt. „Sieć zagrożeń – jak nie dać się złapać” zorganizowana przez Komendę Powiatową Policji w Jaworze. Na spotkaniu przedstawiono realizacje rekomendacji dla Policji uwzględniając wnioski z listopadowej debaty na tenże temat, a także problemy dotyczące zagrożeń w sieci Internet, związane w szczególności z różnego typu oszustwami. Spotkanie miało formę dialogu. Dzięki akcji uczestnicy dowiedzieli się jak bronić się przed cyberprzestępcami i chronić swoje dane w sieci. Zespół Szkół i Placówek reprezentował nauczyciel informatyki, Pan Henryk Nowak, pedagog szkolny, Pani Agata Petkowicz oraz uczniowie: Emilia Klimecka, Aleksandra Drzyzga, Marcel Dąbrowski, Julia Kozak oraz Rafał Cepielik..

W imieniu Komendy Powiatowej Policji w Jaworze, zachęcamy wszystkich do zainstalowania na swoim smartfonie aplikacji „Moja Komenda”, która umożliwia m.in. połączenie z wybranym dzielnicowym jednym kliknięciem:

APLIKACJA DO POBRANIA:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.altconnect.android.mk&hl=pl

Zachęcamy również do dodawania niebezpiecznych miejsc i zachowań na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa:

https://mapy.geoportal.gov.pl/iMapLite/KMZBPublic.html

debata_2

 

1 3 4 5 6 7 14