Stypendia dla najlepszych uczniów w zawodzie

Pani Dyrektor Beata Zalewska wręczyła stypendia, w kwocie 6 tysięcy złotych, dla najlepszych uczniów w zawodzie:

Aleksandrze Kowalów (Technik Hotelarstwa)

Marcie Sawie (Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych)

Pawłowi Cabale (Technik Urządzeń i Systemów i Energetyki Odnawialnej)

w ramach projektu złożonego przez Powiat Jaworski pn. ”Nowe oblicze szkolnictwa zawodowego w Powiecie Jaworskim” realizowanego w partnerstwie z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Legnicy

 

Kwesta na ekshumację i identyfikację Żołnierzy Wyklętych

W dniu 30 listopada 2017 r. Pani Dyrektor ZSiP wraz z Koordynatorem SKW „Forever” Panią Agatą Petkowicz oraz Przewodniczącym Rady Młodzieżowej Konradem Wroną, przekazali na ręce Pani Danuty Markiewicz – Przewodniczącej Klubu Gazety Polskiej, środki zebrane podczas kwesty na ekshumację i identyfikację Żołnierzy Wyklętych. Serdeczne podziękowania przekazujemy ks. Tomaszowi Michalskiemu, który otoczył opieką Wolontariuszy kwestujących w dniu 11 listopada. Byli to: Mateusz Szumczyk, Hubert Janas, Paweł Białek,Nikola Płachta, Małgosia Kazimierczak, Marcel Bolesta, Piotr Ostrowski, Konrad Wrona i Kinga Gancarz.
Dzięki Państwa pomocy udało nam się zebrać 1000 zł. Jeszcze raz dziękujemy wszystkim darczyńcom!!!

kwesta

Medal za zasługi na rzecz krzewienia patriotyzmu i kultywowania tradycji narodowych

Ogólnopolski Związek Żołnierzy Batalionów Chłopskich postanowieniem Zarządu Głównego z dnia 1 października 2017 r. w dniu 29 listopada 2017 r. wyróżnił medalem za zasługi na rzecz krzewienia patriotyzmu i kultywowania tradycji narodowych Panią Dyrektor Beatę Zalewską oraz Pana mgr inż. Henryka Nowaka. Nagrodę wręczył Prezes Zarządu Pan mjr mgr Jan Paluchniak. Gratulujemy!!!

Apel z okazji Narodowego Święta Niepodległości

13 listopada 2017 r. odbył się uroczysty apel z okazji najważniejszego polskiego święta państwowego. Apel przygotowała klasa I pod kierunkiem pana Kazimierza Bielawskiego i pani Agaty Petkowicz. Uroczystość wprowadzała w atmosferę wydarzeń poprzedzających datę 11 listopada 1918 roku. W skrócie zobrazowano sytuację polityczną kraju, jaka miała miejsce przed odzyskaniem przez Polskę niepodległości a także najważniejsze wydarzenia z historii Polski w XX w. Jednak największy nacisk położono na ukazanie ducha narodu polskiego, który w czasie 123 lat niewoli, stale wychodził z inicjatywą walki za ojczyznę. Interpretacje recytatorskie utworów literackich pozwoliły zrozumieć rozterki i uczucia walczących o niepodległość. Nie zabrakło informacji o patronie szkoły. Uroczystość została uświetniona przez występ Klubu Twórców Poezji Iskierka.
Po apelu przemówili zaproszeni kombatanci oraz Wicestarosta Powiatu Paworskiego pan Arkadiusz Baranowski, który wręczył w imieniu Polskiej Grupy Zbrojeniowej nagrody uczniom szkoły – uczestnikom Dolnośląskich Zawodów Strzeleckich z 20-21.09.2017 r.

Ogólnopolska kwesta na ekshumacje i identyfikację Żołnierzy Wyklętych

W dniu dzisiejszym, 11 listopada 2017 r., w kościele pod wezwaniem św. Jadwigi Śląskiej każdy z parafian może przyłączyć się do ogólnopolskiej kwesty mającej na celu . Wielu bohaterów leży w zapomnianych mogiłach na terenie Rzeczypospolitej. Fundacja im. Zygmunta Szendzielarza „Łupaszki” dzięki pobranemu DNA od potomków poległych żołnierzy – identyfikuje ich i organizuje godny bohaterów pochówek.  Pan Wicestarosta Arkadiusz Baranowski przekazał na ręce Pani Dyrektor Beaty Zalewskiej materiały w postaci plakatów, ulotek i puszek, do których dziś każdy z nas, dzięki uprzejmości Ks. Dziekana Wiesława Pisarskiego, może ofiarować datki. Uczniowie ZSiP w Bolkowie kwestujący przed Kościołem posiadają puszki z napisem „Bożę chroń Polskę”. Obecni na dzisiejszym nabożeństwie, Pan Wicestarosta i Pani Dyrektor uczestniczyli również w poświęceniu Świętego Krzyża – hołdu poległym za Polskę, który stanął przed Kościołem. W poniedziałek, 13 listopada 2017 r. kwesta odbędzie się również w naszej szkole. Odbędzie się w tym dniu również uroczysty apel z okazji Rocznicy Odzyskania Niepodległości, w którym udział wezmą m.in. Kombatanci oraz Klub Twórców Poezji Regionalnej „Iskierka”

Serdecznie dziękujemy wszystkim Darczyńcom za wsparcie tej szlachetnej akcji.

Akcja „Światełko”

Uczniowie w ramach akcji „Światełko”, zorganizowanej przez Radę Młodzieżową wraz z klubem Forever, wysprzątali zapomniane groby na cmentarzu w Bolkowie i zapalili na nich wcześniej zgromadzone znicze.

Pomóż Wyklętym Odzyskać Imiona – Powiat dla Niezłomnych

Powiat Jaworski, jak wiele innych polskich miast, przyłączył się do ogólnopolskiej kwesty na ekshumacje i identyfikacje żołnierzy wyklętych. Wiele tysięcy bohaterów leży w zapomnianych lub ukrytych mogiłach na terenie dawnej i obecnej Polski. Fundacja im. Zygmunta Szendzielarza „Łupaszki” poszukuje i identyfikuje żołnierzy na podstawie DNA pobranego od potomków ofiar. Wiele jeszcze pracy do wykonania, dlatego też do akcji przyłączają się kolejne fundacje, środowiska kombatanckie i patriotyczne, jak również placówki oświatowe, w tym szkoły z naszego powiatu.

W dniu dzisiejszym, tj. 31 października, w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaworze spotkali się inicjatorzy tego przedsięwzięcia na terenie powiatu, m.in. w osobach Wicestarosty Arkadiusza Baranowskiego, który spotkał się z dyrektorami powiatowych placówek oświatowych oraz osobami duchownymi,a także młodzieżą szkolną, aby omówić kwestie organizacyjne związane z kwestowaniem oraz przekazać niezbędne materiały. Kwestować będzie zarówno młodzież, jak i wolontariusze, którzy, poprzez zbiórkę środków na dalsze prace ekshumacyjne – chcą pomóc bezimiennym odzyskać imiona. Kwestujący posiadać będą puszki oznaczone pierścieniem z orłem w koronie oraz napisem „Boże chroń Polskę”. Akcja będzie prowadzona na terenie całego powiatu w dniach 1 i 11 listopada, 13 grudnia oraz 1 marca.
Jak dodaje Wicestarosta – dzięki Waszej pomocy Fundacja Niezłomni może intensywnie pracować nad odnalezieniem, ekshumacją i identyfikacją Żołnierzy Wyklętych. Konkretne efekty jej pracy są widoczne i dają wielką satysfakcję, dotąd odnaleziono bowiem ponad 20-stu Żołnierzy Wyklętych, których pochowano podczas uroczystych pogrzebów.

https://www.facebook.com/powiat.jaworski.1/videos/2211860519040428/

Charytatywna ZUMBA PARTY!!!

28 października 2017 r. w GMOKSiR w Bolkowie odbyła się pierwsza edycja charytatywnej imprezy pod nazwą ZUMBA PARTY. Dziękujemy za okazane serce i wspólną, wspaniałą zabawę !!! Szczególne podziękowania kierujemy do Państwa Izy i Adriana Kowalskich, Pani Ali Janickiej oraz Pani Ewy Zapolskiej, Pana Jarosława Wrońskiego, Pana Bogusława Krukowskiego!!! Adrianowi Kwiatkowi dziękujemy za nagłośnienie podczas zabawy. Pani Agacie Daniluk – Cwanek i Pani Justynie Wojciechowskiej za organizację!!! Pani Edycie Szumczyk, Krzysi Walkiewicz i Pani Krystynie Korman – Mażol za cudowne malowanie twarzy najmłodszych uczestników Zumby. Pani Agnieszce Bieliz i Pani Annie Kasprzyk za pomoc podczas trwania naszej zabawy. Pani Irenie Budaj i Pani Bożenie Czubie dziękujemy za wsparcie i obecność !!! Dziękujemy Gronu Pedagogicznemu i uczniom oraz wszystkim tym, którzy przyczynili się do tego, aby wczorajsza imprez była tak wspaniałym przedsięwzięciem !!!
Serdeczne podziękowania składamy również osobom, które zarejestrowały się jako Dawcy Szpiku, podczas akcji #KOMÓRKOMANIA

„ZAWODOWY LIDER DOLNEGO ŚLĄSKA”

W dniu 23 października 2017 roku delegacja Zespołu Szkół i Placówek im. W. Witosa w Bolkowie wzięła udział w konferencji zawodowej STREFA 2017, zorganizowanej przez Legnicką Specjalną Strefę Ekonomiczną S.A.

W trzeciej części panelu dyskusyjnego na temat „Zawody przyszłości. Rola przedsiębiorców w rozwoju szkolnictwa branżowego” wręczono przedstawicielom naszej szkoły, pani Dyrektor Beacie Zalewskiej oraz panu Pawłowi Tomasikowi, nauczycielowi przedmiotów gastronomicznych, dyplom „ZAWODOWY LIDER DOLNEGO ŚLĄSKA” oraz rzutnik multimedialny – nagrodę za 100% zdawalność egzaminów zawodowych. Nagrodę ufundowaną przez Zarząd LSSE S.A., reprezentowany przez prezesa Zarządu Witolda Lecha Idczaka, wręczył Dolnośląski Kurator Oświaty, Romana Kowalczyk, w obecności Minister Edukacji Narodowej – Anny Zaleskiej.

Zespół Szkół i Placówek w Bolkowie trzy lata temu otworzył kolejny oddział – technik żywienia i usług gastronomicznych. Zgodnie z założeniami nowego kierunku kształcenia szkoła otworzyła nowoczesną pracownię gastronomiczną. Ze środków własnych zaadoptowano i wyposażono jedną z sal, aby możliwe było prowadzenie zajęć praktycznych.

Trzeci rok nauki zakończony został przeprowadzeniem egzaminu zawodowego w kwalifikacji T.6 w dwóch częściach: pisemnej i praktycznej. W związku ze specjalnymi wymaganiami wyposażenia pracowni gastronomicznej, dyrektor placówki zdecydował ją zmodernizować tak, aby nasi uczniowie mogli odbyć egzamin w swojej placówce macierzystej, bez konieczności wyjazdu do zewnętrznych ośrodków egzaminacyjnych 🙂

1 3 4 5 6 7 15