Kierunki

Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych

Technikum Urządzeń i Systemów Energii Odnawialnej

Technikum Hotelarstwa

Liceum Ogólnokształcące

Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych