Rada Rodziców

Prezydium Rady Rodziców:

Przewodnicząca:
Agata Daniluk- Cwanek

Z-ca
Justyna Wojciechowska

Skarbnik:
Mariola Urbaniak

Sekretarz:
Monika Paukner

Komisja Rewizyjna:

Agnieszka Bieliz
Anna Olbik
Władysław Głowacki

Regulamin Rady Rodziców (do pobrania)