Rada Rodziców

Prezydium Rady Rodziców:

Przewodnicząca:
Justyna Wojciechowska

Z-ca
Ewa Sikora

Skarbnik:
Agnieszka Bieliz

Sekretarz:
Anna Kasprzyk

Komisja Rewizyjna:

Anna Olbik
Bożena Czuba
Irena Budyj

Regulamin Rady Rodziców (do pobrania)