Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych

Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych o profilu ogólnym

Nauka w liceum dla dorosłych trwa trzy lata i  odbywa się w systemie wieczorowym, tj.  przez trzy dni w tygodniu (dni do ustalenia z słuchaczami).

Nauka jest bezpłatna.

Liceum daje możliwość uzupełnienia wykształcenia na poziomie szkoły  ponadgimnazjalnej.  Absolwent otrzymuje świadectwo i może przystąpić do matury,  której zdanie otwiera możliwości dalszego kształcenia się, w tym na wyższych uczelniach.