Samorząd uczniowski

Konrad Wrona (kl. II TH/TŻ) Przewodnicząc

Konrad Wrona
Przewodniczący SU
klasa II TEO

Katarzyna Kaczmarzyk

Katarzyna Kaczmarzyk
Zastępca Przewodniczącego SU
klasa I TH

Michalina Korman (kl. II TH/TŻ) Skarbnik
Michalina Korman
Skarbnik SU
klasa II TH