,,Nowe oblicze szkolnictwa zawodowego w powiecie jaworskim”

W dniu dzisiejszym Pan Wicestarosta Arkadiusz Baranowski wraz z Panią Naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej Panią Beatą Janas, Panią Dyrektor Zespołu Szkól i Placówek w Bolkowie Panią Beatą Zalewską oraz nauczycielami przedmiotów zawodowych: Panią Emilią  Habiak i Panem Marcinem Jankowskim, wręczył – stypendia w ramach projektu ,,Nowe oblicze szkolnictwa zawodowego w powiecie jaworskim”. Pan Starosta podkreślił odpowiedzialne podejście do obowiązków szkolnych oraz pilność i sumienność naszych stypendystów: Aleksandry Kowalów – technikum hotelarskie, Marty Sawy – technikum żywienia i usług gastronomicznych oraz Pawła Cabały – technikum urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.

Gratulujemy!!!

ZAWODOWO na święta :)

Tuż przed świętami Bożego Narodzenia, 21 grudnia w Zespole Szkół i Placówek odbyła się konferencja branżowa w tematyce ENERGETYKI ODNAWIALNEJ. Konferencja ta odbyła się w ramach projektu unijnego – „Nowe oblicze szkolnictwa zawodowego w Powiecie Jaworskim” we współpracy
z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. Witelona w Legnicy. Forum w formacie SZKOŁA-UCZELNIA-PRACODAWCA miało na celu przybliżenie uczniom szeroko pojętego rynku pracy w branży energetycznej z naciskiem na odnawialne źródła energii. PWSZ w Legnicy reprezentował
dr inż. Jerzy Kuś, wykładowca m.in. na specjalizacji Energetyki Odnawialnej, a pracodawców reprezentowali przedstawiciele firm:

– PAGAZ Odnawialne Źródła Energii – Natalia Wojciechowska

– Stiebel Eltron – Wojciech Radziszewski

– Viessmann – Karol Szejn

Konferencja została oparta na trzech filarach: STREFA SZKOŁY, STREFA UCZELNI, STREFA PRACODAWCY i w trakcie prezentacji poszczególnych podmiotów uczniowie aktywnie zadawali pytania szukając odpowiedzi na pojawiające się aspekty w prezentacjach.

„Konferencja miała kilka celów, m.in. motywacja do aktywnego rozwoju swojej kariery zawodowej przez uczniów i bardzo się cieszę, że pracodawcy wykazali się wielką kulturą i wrażliwością na potrzeby uczniów, motywując ich do aktywnego zdobywania kompetencji potrzebnych na rynku pracy” – powiedział po konferencji Marcin Jankowski, nauczyciel przedmiotów zawodowych w technikum Energetyki Odnawialnej.

Zakończenie warsztatów muzycznych

W dniu 13 grudnia br. w Domu Kultury w Bolkowie zakończył się cykl, sześciu spotkań, warsztatów muzycznych poświęconych historii muzyki. Projekt warsztatów wspierany był przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Zajęcia dla młodzieży Zespołu Szkół i Placówek w Bolkowie prowadziła Pani Agata Chojnacka, która nakreśliła sytuację historyczno-społeczną, kontekst kulturowy, funkcje i zadania muzyki.

muzyczne zajęcia

THOR Industriemontagen

W dniu dzisiejszym Pani Dyrektor Beata Zalewska, w obecności Wicestarosty Arkadiusza Baranowskiego, podpisała z umowę o współpracy między niemiecką firmą połem Szkół i Placówek w Bolkowie.
Współpraca przewiduje m.in. praktyki zawodowe w Niemczech dla naszych uczniów, doposażenie klasopracowni praktycznej nauki zawodu, otwarcie nowego w zawodzie kierunku technik inżynierii sanitarnej i szeroko pojęte działania promocyjne branży energetyki odnawialnej i instalacyjnej. Gratulujemy !!!

thor

Ho, ho, ho!

Z okazji swojego święta Mikołaj wraz z Elfami rozdawał prezenty wszystkim grzecznym Uczniom, Nauczycielom i Pracownikom naszej Szkoły. Ponadto w międzyklasowym konkursie Mikołajkowym, pierwsze miejsce i nagrodę w wysokości 200 zł otrzymała klasa Pani Profesor Marty Pancewicz III Technikum Hotelarstwa/Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych/Technikum Urządzeń i Systemów Energetyki Odnawialnej 🙂

1 2 3 4 5 6 15