Wizyta Księdza Biskupa Ignacego Deca

W dniu dzisiejszym odbyła się w naszej szkole wizytacja kanoniczna Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Ignacego Deca. Wizyta tak zacnego gościa jest szczególna, ponieważ gościliśmy Księdza Biskupa w 100 rocznicę odzyskania niepodległości i 40 rocznicę wyboru Jana Pawła II na Stolicę Piotrową. Z tej okazji młodzież przygotowała prezentację poświęconą Janowi Pawłowi II. Mamy nadzieję, że wizyta Księdza Biskupa w progach naszej szkoły zapisze się nie tylko na stronach naszej kroniki, ale także w naszych sercach i w pamięci Księdza Biskupa jako niezwykła chwila.

„Nowe oblicze kształcenia zawodowego w powiecie jaworskim”

3 października w Starostwie Powiatowym odbyła się uroczystość z okazji wręczenia stypendiów ufundowanych przez Zarząd Powiatu w ramach projektu „Nowe oblicze kształcenia zawodowego w powiecie jaworskim”. Wyróżnionych stypendiami zostało troje uczniów techników Zespołu Szkół i Placówek w poszczególnych zawodach. Natalia Czuba z klasy IV Technikum Hotelarstwa, Klaudia Tuszkiewicz z klasy III Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych, Kornel Chmyziński z Technikum Urządzeń i Systemów Energetyki Odnawialnej. W uroczystości uczestniczyli Pani dyrektor ZSiP Beata Zalewska, nagrodzeni uczniowie wraz z rodzicami i opiekunami.

Serdecznie gratulujemy 🙂

„A Polska winna trwać wiecznie…”

100 rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę stała się inspiracją dla projektu przygotowanego przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego „A Polska winna trwać wiecznie”

Zadanie to realizowane było przez Zarząd Towarzystwa Miłośników Bolkowa, z Przewodniczącym Panem Markiem Janasem, Zarząd Stowarzyszenia Wszechnica Zawodowa Nasza Szkoła, z Prezesem Panią Beatą Majewską – Kawczyńską z PCKZiU w Jaworze oraz ZSiP im. Wincentego Witosa w Bolkowie.
Uroczyste odsłonięcie tablicy upamiętniającej Wincentego Witosa było zwieńczeniem dzisiejszej konferencji nt. „Myśl i działalność Wincentego Witosa a niepodległość Polski.” Swoją obecnością zaszczycili nas Członkowie Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, Pani Maria Kleniuk, Pani Jolanta Kaczmarek i Pan Wiesław Gąsiorowski oraz Pani Aniela Bujak – Członek Powiatowej Społecznej Rady Kombatantów i Osób Represjonowanych. Serdecznie dziękujemy!!!

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/2018

22 czerwca 2018 w Zespole Szkół i Placówek w Bolkowie odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/2018. Wśród zaproszonych gości obecni byli: Pani Beata Janas – Naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej Powiatu Jaworskiego, Pan Jacek Machynia – Wiceburmistrz Bolkowa, Pani Jolanta Majtczak – Przewodnicząca Rady Miejskiej w Bolkowie, pan Andrzej Błaszczak – Komendant Powiatowy Komisariatu Policji w Jaworze, Zastępca Komendanta Komisariatu Policji w Bolkowie, Przewodnicząca Rady Rodziców Pani Agata Daniluk-Cwanek oraz Proboszcz Ksiądz Kanonik Wiesław Pisarski.

Praktyki zagraniczne – Portugalia

Praktyki zagraniczne – Malta

Zakończenie roku szkolnego klasy maturalnej

Dnia 27 kwietnia odbył się uroczysty apel z okazji zakończenia roku szkolnego klasy maturalnej, której wychowawcą był Pan Szymon Michalski.

Wśród zaproszonych gości obecni byli: Pani Beata Janas – Naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej Powiatu Jaworskiego, Pan Jacek Machynia – Wiceburmistrz Bolkowa, Pani Jolanta Majtczak – Przewodnicząca Rady Miejskiej w Bolkowie, pan Andrzej Subocz – Zastępca Komendanta Komisariatu Policji w Bolkowie, Przewodnicząca Rady Rodziców Pani Agata Daniluk-Cwanek oraz Proboszcz Ksiądz Kanonik Wiesław Pisarski.

Wspólnie pożegnaliśmy klasę IV Technikum Hotelarskiego oraz Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych. Uroczystość umiliło wystąpienie uczniów klasy I naszej szkoły, których przygotowała Pani Agnieszka Andrzejewska wspólnie z Panią Martą Pancewicz.

Wszystkim absolwentom życzymy samych sukcesów w życiu osobistym i zawodowym Niech wszystko, co dobre doczeka się spełnienia.

DSC_0855

 

1 2 3 11