„Ojcowie polskiej niepodległości”

Jubileusz 100 rocznicy odzyskania niepodległości to czas, w którym realizowane są projekty przybliżające historię drogi Polski do wolności.
Jedną z takich inicjatyw jest projekt współrealizowany we współpracy Urzędu Marszałkowskiego ze Starostwem Powiatowym w Jaworze, Stowarzyszeniem Wszechnica Zawodowa Nasza Szkoła przy PCKZiU w Jaworze, Towarzystwem Miłośników Bolkowa oraz Zespołu Szkół i Placówek im. w. Witosa w Bolkowie.
W dniu dzisiejszym odbyła się uroczystość zamykająca to przedsięwzięcie pt. „Ojcowie polskiej niepodległości”. Znamienici goście, grono pedagogiczne oraz uczniowie współpracujących ze sobą szkół zaproszeni do auli PCKZiU w Jaworze, mogli wysłuchać patriotycznych utworów, wierszy i poznać laureatów trzech konkursów zorganizowanych w ramach projektu. Uczennica naszej szkoły, Aleksandra Żur zajęła miejsce na podium za przygotowanie prezentacji multimedialnej o patronie szkoły – Wincentym Witosie. Serdecznie gratulujemy

 

Konkursu Piosenki Obcojęzycznej

Dnia 22.10.2018r. w Teatrze Miejskim w Jaworze odbyła się 7 edycja Konkursu Piosenki Obcojęzycznej. Naszą szkołę w kategorii soliści (14 – 19 lat) reprezentowały: uczennica klasy III TH – Angelika Natorska oraz uczennica klasy IV TH – Emilia Klimecka. Angelika Natorska za wykonanie utworu z repertuaru Zary Larson pt.”UNCOVER” otrzymała wyróżnienie i nagrodę rzeczową w postaci uniwersalnego uchwytu na biurko dla smartfona. Serdecznie gratulujemy!

                  

Wycieczka IV TH/TŻ/TEO

Dnia 15.10. 2018r. klasa IV TH/TŻ/TEO wybrała się na na wycieczkę, mającą na celu poznanie historii miasta oraz jego ciekawych zakątków. Pierwszym punktem, w którym się zatrzymaliśmy był budynek przy ul. Wysokogórskiej, na którym znajduje się najstarszy zegar słoneczny w Bolkowie. Następnie przeszliśmy przez park miejski podziwiając pozostałości muru obronnego okalającego miasto w czasach Średniowiecza. Podążając kolejnymi ulicami dotarliśmy do tzw. małego parku, w którym niegdyś mieścił się cmentarz. Idąc dalej ul. Bema mieliśmy okazję podziwiać jedną z dwóch wież ciśnień znajdujących się w Bolkowie oraz przepiękny widok na zamek. Zanim doszliśmy do zamku, zatrzymaliśmy się na chwilę w rynku przy Anielskiej Fontannie, gdzie dawniej mieścił się kościół ewangelicki, a fontanna jest jego pozostałością. Naszą wycieczkę zakończyliśmy wspólnym ogniskiem na zamku w Bolkowie.

Dzień Edukacji Narodowej

Dziś w ZSiP obchodzimy Dzień Edukacji Narodowej. Serdecznie dziękujemy zaproszonych gościom za udział w uroczystości zorganizowanej przez Panią Agnieszkę Andrzejewską i klasę II TH/TŻ/TEO. W apelu brali udział Pan Mirosław Pustuła – Przewodniczący Rady Miejskiej w Bolkowie, Pan Marek Janas – Przewodniczący Towarzystwa Przyjaciół Bolkowa, Pan Andrzej Błaszczak – Komendant Powiatowej Policji w Jaworze, Pan Arkadiusz Loranty – Komendant Komisariatu Policji w Bolkowie oraz Przewodnicząca Rady Rodziców ZSiP – Pani Justyna Wojciechowska.
Wszystkim pracownikom oświaty życzymy pomyślności sukcesów zarówno w pracy zawodowej jak i życiu osobistym.

Wizyta Księdza Biskupa Ignacego Deca

W dniu dzisiejszym odbyła się w naszej szkole wizytacja kanoniczna Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Ignacego Deca. Wizyta tak zacnego gościa jest szczególna, ponieważ gościliśmy Księdza Biskupa w 100 rocznicę odzyskania niepodległości i 40 rocznicę wyboru Jana Pawła II na Stolicę Piotrową. Z tej okazji młodzież przygotowała prezentację poświęconą Janowi Pawłowi II. Mamy nadzieję, że wizyta Księdza Biskupa w progach naszej szkoły zapisze się nie tylko na stronach naszej kroniki, ale także w naszych sercach i w pamięci Księdza Biskupa jako niezwykła chwila.

Spektakl profilaktyczny „Ciernie”

Dzięki współpracy Zespołu Szkol i Placówek z Gminno Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej Bolkowie, reprezentowanym przez Panią Ewę Kasperkiewicz, do naszej szkoły zawitał Teatr KURTYNA z Krakowa ze spektaklem profilaktycznym pt. „Ciernie”. Opowieść dotyka problemu wartości, zagrożeń współistniejących w uzależnieniu, miedzypokoleniowych dysfunkcji w rodzinach dotkniętych problemem alkoholowym i braku komunikacji między rodzicami a dziećmi. Udział w przedstawieniu wzięli uczniowie klasy III oraz IV. Serdecznie dziękujemy aktorkom, Pani Beacie Foryś Hajduk i Pani Antoninie Bartoszuk

„S3 Jawor”

Kilkunastu uczniów Zespołu Szkół i Placówek,w roli pozorantów, w związku z akcją „S3 Jawor”, prowadzoną przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Jaworze, bierze dziś udział w ćwiczeniach wojewódzkich. Ćwiczenia planowane są na terenie nowo wybudowanej drogi ekspresowej S3 w okolicach węzła Paszowice.
cdn

„Nowe oblicze kształcenia zawodowego w powiecie jaworskim”

3 października w Starostwie Powiatowym odbyła się uroczystość z okazji wręczenia stypendiów ufundowanych przez Zarząd Powiatu w ramach projektu „Nowe oblicze kształcenia zawodowego w powiecie jaworskim”. Wyróżnionych stypendiami zostało troje uczniów techników Zespołu Szkół i Placówek w poszczególnych zawodach. Natalia Czuba z klasy IV Technikum Hotelarstwa, Klaudia Tuszkiewicz z klasy III Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych, Kornel Chmyziński z Technikum Urządzeń i Systemów Energetyki Odnawialnej. W uroczystości uczestniczyli Pani dyrektor ZSiP Beata Zalewska, nagrodzeni uczniowie wraz z rodzicami i opiekunami.

Serdecznie gratulujemy 🙂

„A Polska winna trwać wiecznie…”

100 rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę stała się inspiracją dla projektu przygotowanego przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego „A Polska winna trwać wiecznie”

Zadanie to realizowane było przez Zarząd Towarzystwa Miłośników Bolkowa, z Przewodniczącym Panem Markiem Janasem, Zarząd Stowarzyszenia Wszechnica Zawodowa Nasza Szkoła, z Prezesem Panią Beatą Majewską – Kawczyńską z PCKZiU w Jaworze oraz ZSiP im. Wincentego Witosa w Bolkowie.
Uroczyste odsłonięcie tablicy upamiętniającej Wincentego Witosa było zwieńczeniem dzisiejszej konferencji nt. „Myśl i działalność Wincentego Witosa a niepodległość Polski.” Swoją obecnością zaszczycili nas Członkowie Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, Pani Maria Kleniuk, Pani Jolanta Kaczmarek i Pan Wiesław Gąsiorowski oraz Pani Aniela Bujak – Członek Powiatowej Społecznej Rady Kombatantów i Osób Represjonowanych. Serdecznie dziękujemy!!!

1 2 3 11